Publikacje

Export 177 results:
Autor Tytuł Typ [ Rok(Desc)]
Filtry: Filter is   [Clear All Filters]
2012
Magdalena Śliwińska (2012).  Jednolity rynek wewnętrzny. Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej. 144-169.
Małuszyńska, E. (2012).  Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej. (Małuszyńska, E., & Gruchman B., Ed.). 361-384.
Czyżewska, D. (2012).  Ośrodki wspierania innowacji a konkurencyjność regionalna na przykładzie regionu uczącego się Rodan-Alpy. Department of Strategy and Policy of International Competitiveness. PhD, 268.
Czyżewska, D. (2012).  Ośrodki wspierania innowacji a zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw. Polityka spójności Unii Europejskiej. Doświadczenia, wnioski i rekomendacje na lata 2014-2020. . Tom II Problemy i przykłady realizaji polityki spójności w polskich regionach i instytucjach, 195-210.
Czyżewska, D. (2012).  Ośrodki wspierania innowacji w budowaniu konkurencyjności regionalnej na przykładzie regionu Rodan-Alpy . Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk . 144-155.
Magdalena Śliwińska (2012).  Polityka ochrony konkurencji i konsumenta. Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej. 170-194.
Idczak, P. (2012).  Polityka ochrony środowiska. (Małuszyńska, E., & Gruchman B., Ed.).Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej. 233-244.
Idczak, P. (2012).  Polityka transportowa. (Małuszyńska, E., & Gruchman B., Ed.).Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej. 221-232.
Idczak, P., & Musiałkowska I. (2012).  The Priorities of Poland’s Presidency in the Council of the European Union. Przegląd Zachodni. Polska Niemcy Europa. Special Issue. Special Issue, 287-307.
Idczak, P., & Musiałkowska I. (2012).  Realizacja gospodarczych priorytetów polskiej prezydencji w Radzie UE. (Konopacki, S., Ed.).Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej. Bilans osiągnięć. 75-97.
Czyżewska, D. (2012).  Regiony uczące się. Konkurencyjność regionalna : koncepcje, strategie, przykłady. 107-120.
Idczak, P., & Musiałkowska I. (2012).  Shaping the priorities of the Polish presidency in the Council of the European Union on the basis of the new presidency model. Modern World Economy. Micro- and Macroeconomic Issues. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 219, 139-159.
Łukasz Wróblewski (2012).  Single European Market as an anti-crisis factor in the economic growth of the European Union. Institute for Western Affairs' Bulletin. 93,
Łukasz Wróblewski, Musiałkowska I., & Sapała M. (2012).  The strengthening of the Single European Market in the crisis circumstance. Faculty of International Business and Economics Working Papers. 2, 1-38.
Musiałkowska, I., Sapała M., & Łukasz Wróblewski (2012).  The strengthening of the Single European Market vs. the crisis. Poznań University of Economics Review. 2, 74-106.
Musiałkowska, I. (2012).  Unia Europejska jako model dla Mercosur w zakresie polityki spójności. Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk. 484-494.
Łukasz Wróblewski (2012).  Wiedza i innowacje jako czynniki rozwoju regionalnego w świetle wybranych teorii endogenicznego wzrostu gospodarczego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. 21,
Czyżewska, D. (2012).  Wsparcie instytucjonalne regionów na przykładzie rozwiązań francuskich . Konkurencyjność regionalna : koncepcje, strategie, przykłady. 254-271.
Idczak, P. (2012).  Wspólna polityka rolna. (Małuszyńska, E., & Gruchman B., Ed.).Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej.
Czyżewska, D. (2012).  Wyzwania dla konkurencyjności regionu uczącego się w dobie globalizacji. Optimum. Studia Ekonomiczne. 6, 185-196.