Ośrodki wspierania innowacji a zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw

TytułOśrodki wspierania innowacji a zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2012
AuthorsCzyżewska, D.
Book TitlePolityka spójności Unii Europejskiej. Doświadczenia, wnioski i rekomendacje na lata 2014-2020.
VolumeTom II Problemy i przykłady realizaji polityki spójności w polskich regionach i instytucjach
Pagination195-210
PublisherWydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL),
MiastoLublin
ISBN978-83-7702-476-8
Słowa kluczoweinnowacyjność, ośrodki wspierania innowacji, przedsiębiorstwo