Lekcje europejskie dla młodzieży

lekcje europejskie dla młodzieżyW ramach realizacji projektu przewidziane są „lekcje europejskie dla młodzieży”, których celem jest promowanie wiedzy na temat Unii Europejskiej i zachodzących w niej procesów integracyjnych. W ramach prowadzonych lekcji pracownicy Katedry Europeistyki przedstawią uczestnikom spotkań najważniejsze wydarzenia z procesu integracji europejskiej, jego skutki oraz miejsce Polski w procesie integracji Europy.

Lekcje te są doskonała okazją nie tylko do zapoznania z tematyką integracji europejskiej, ale także możliwościami dalszego kształcenia w tym zakresie na poziomie uniwersyteckim. Podczas spotkań dla młodzieży pracownicy Katedry Europeistyki przedstawiają uczniom profil specjalności studiów prowadzonej w ramach katedry („Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie) na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej, jak również zakres działań podejmowanych w ramach funkcjonującego przez Katedrze Centrum Doskonałości Jean Monnet. Zgodnie z założeniami projektu, w każdym roku akademickim planowane jest osiem spotkań w ramach „Lekcji europejskich dla młodzieży”.

W roku akademickim 2012/2013 spotkania odbyły się w następujących szkołach średnich na terenie kraju:

  • Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu
  • Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim

W roku akademickim 2013/2014 spotkania odbyły się w następujących szkołach:

  • II Liceum Ogólnokształcące im K. K. Baczyńskiego w Koninie
  • IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta w Poznaniu

W roku akademickim 2014/2015 spotkania odbyły się w następujących szkołach:

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
  • IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta w Poznaniu