KE na seminariach o 20-leciu Polski w UE oraz przyszłości UE

2024-06-16 20:20

W 20. rocznicę członkowstwa Polski w Unii Europejskiej zorganizowano wiele wydarzeń naukowych: konferencji, seminariów i debat. Dr hab. Ida Musiałkowska, prof. UEP, kierownik Katedry Europeistyki została zaproszona do udziału w następujących z nich :
1. 13 maja 2024 r. odbyła się konferencja "Dwadzieścia lat później, czyli bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej" poświęcona bilansowi członkostwa Polski w UE zorganizowana na AFZiB Vistula w Warszawie. W panelu ekonomiczno-gospodarczym wzięli udział: prof. Elżbieta Mączyńska, prof. Witold Orłowski, prof. Piotr Wachowiak, prof. Michał Zasada, prof. Piotr Borowski oraz prof. Ida Musialkowska z Katedry Europeistyki. Prof. Musiałkowska skoncentrowała się w swoim wystąpieniu na zagadnieniach tytułowych "„Polityka spójności, regiony polskie w procesie integracji”. Więcej na: https://vistula.edu.pl/nasze-osiagniecia/dwadziescia-lat-pozniej-czyli-bilans-czlonkostwa-polski-w-unii-europejskiej/tematyka/panel2/strict/
2.15 maja 2024 r. dr hab. Ida Musiałkowska, prof. UEP wzięła udział w konferencji zorganizowanej w 20. rocznicę członkostwa Polski w UE w sesji poświęconej odporności i odbudowie gospodarki europejskiej. W sesji także udział wzięli prof. Adam A. Ambroziak, dr Anna Masloń-Oracz, dr Anna Wójtowicz z SGH oraz dr Aleksandra Borowicz z Uniwersytetu Gdańskiego. Konferencję zorganizowały: Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej PECSA
Całość konferencji do obejrzenia:
a) Część 1: Powitanie i wystąpienia otwierające: https://www.facebook.com/CentrumEuropejskieUW/videos/976909070759010
b) Część 2: Panel I „Członkostwo Polski w zmieniającej się Unii Europejskiej: w kierunku integracji politycznej”: https://www.facebook.com/CentrumEuropejskieUW/videos/329448073521532
c) Część 3: Panel II „Odporna i konkurencyjna gospodarka europejska: odbudowa i perspektywy”: https://www.facebook.com/CentrumEuropejskieUW/videos/431456176274248
d) Część 4: Panel III „Społeczeństwa europejskie w dobie współczesnych wyzwań”
https://www.facebook.com/CentrumEuropejskieUW/videos/465888822543470

3. 6 czerwca 2024 r. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne zorganizowało seminarium naukowe pt. „Jaka przyszłość Unii Europejskiej?”. Dyskutowano nad perspektywami rozwoju gospodarki Unii Europejskiej w długim okresie, tj. co najmniej 20-letnim, wskazując jakie główne wyzwania gospodarcze i polityczne stoją przed UE. Czy rola UE w światowej gospodarce będzie się kurczyć wobec szybko rosnących tzw. gospodarek wschodzących jak Chiny czy Indie, czy Europa zachowa, a nawet wzmocni konkurencyjność w zmieniającym się świecie, co przełoży się na dynamiczny wzrost gospodarczy? Wśród panelistów znaleźli się: prof. Jacek Tomkiewicz, ALK, prof. Łukasz Hardt, PTE, WNE UW; prof. Marek Cichocki, Kolegium Natolin, prof. Tomasz Grosse, UW, prof. Elżebieta Kawecka-Wyrzykowska, SGH, prof. Ida Musiałkowska, UE w Poznaniu, Dr Wojciech Paczos, PAN, prof. Marzenna Weresa, SGH i KNE PAN. Szczegóły oraz nagranie dostępne są na stronie: https://www.pte.pl/aktualnosci/wydarzenia/seminarium-pt-jaka-przyszlosc-unii-europejskiej i youtube: https://www.youtube.com/watch?v=T9VHz7yGBZg

Share