Międzynarodowa konferencja "Resilient and transforming Europe"

2024-05-08 20:55

W dniach 9-10 maja odbędzie się międzynarodowa konferencja "Resilient and transforming Europe". Wydarzenie jest organizowane z dwudziestolecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej w ramach projektu Jean Monnet Centre of Excellence Resilient and transforming Europe TRANSFORM EU. W programie konferencji przewidziane są sesje plenarne i panelowe, podczas których prezentowane będą rezultaty badań naukowych dotyczących zielonej i cyfrowej transformacji, wzmacniania odporności gospodarki i społeczeństwa oraz roli UE na świecie. Konferencja będzie platformą do dyskusji na temat wyzwań ekonomicznych, politycznych i społecznych, a także roli UE na arenie międzynarodowej. Wezmą w niej udział przedstawiciele polskich i europejskich ośrodków akademickich.

Współorganizatorem wydarzenia jest Europe Direct Poznań.

Wydarzenie jest współfinansowane ze środków UE oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Sponsorem wydarzenia jest Enea oraz Novol.

Więcej na stronie:

Share