Słowa kluczowe

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
10 lat członkostwa w UE (1) 2004 (1) 2007-2013 (1)
2014-2020 (2) Act on Regeneration (1) administracja międzynarodowa (2)
administrative courts (1) adoption of operational programmes (1) agenda (1)
agricultural sector (1) AHP (2) akty prawne (1)
alternative business model (1) alternative trade (1) Alternative Trade Organizations (1)
alternative trading model (1) Ameryka Łacińska i Karaiby (1) analiza kosztów i korzyści (1)
analiza taksonomiczna (1) analiza wielowymiarowa (1) Arab Spring (1)
belt and road initiative (1) bezrobocie strukturalne (2) biegun konkurencyjności (2)
bioregion (1) Bitcoin (2) border regions (1)
border states (1) borderland regions (1) Bratislava (1)
Brazil (2) Budapest (1) business cycles (1)
Bydgosko-Toruński Obszar Metropolitalny (1) Central and Eastern Europe (2) Central Europe (1)
China (4) chłonność demograficzna (1) cities (1)
civil society (1) civil society organisations (1) cluster analysis (1)
cohesion policy (7) Cohesion policy; Territorial development; Territorial dimension; European Union; Place-based (1) commissioners (1)
common market (1) companies (1) competition (1)
competitive factors (1) competitiveness (4) composite indicators (1)
consequences of the pandemic (1) control (1) convergence (1)
coordination (1) cost-eff ectiveness (1) Council of the European Union (1)
Covid-19 (2) crisis (1) Croatia (1)
cross-border interaction (1) cross-border regions (1) cross-national (1)
Cryptocurrency (1) cultural institutions (1) culture (1)
current heterodox approaches (1) cykle koniunkturalne (1) Czech Republic (1)
czynniki konkurencyjności (2) czynniki konkurencyjności regionalnej (1) democratic deficit (1)
development (2) development of Fair Trade market (1) diversification (1)
dorzecze (1) dynamic generation cost (1) dynamiczny koszt jednostkowy (1)
dyplomacja gospodarcza (1) dyplomacja handlowa (1) dyplomacja publiczna (1)
dyrektywa ściekowa (1) dywergencja (1) ecology (1)
Economic and Monetary Union crisis (1) economic crisis (3) economic integration (2)
economic performance (1) economic relations (1) economic union (1)
ecosystem services (1) efektywność ekonomiczna (1) efektywność kosztowa (1)
ekonomia społeczna (1) endogeniczne i egzogeniczne czynniki wzorstu gospodarczego (1) enlargement (2)
enterprise strategy (1) environmental externalities (1) etyczny handel (2)
EU (9) EU budget (3) EU cohesion policy (2)
EU funds (7) EU institutions (2) EU law (1)
EU Multiannual Financial Perspective 2007-2013 (2) Europa 2020 (1) Europe2020 strategy (2)
European integration (7) European Union (9) European Union Cohesion Policy (1)
European Union law (1) European Union values (1) Europejski Fundusz Społeczny (1)
europejski rynek pracy (1) Euroregion Pomerania (1) eurozone (1)
evaluation (1) ewaluacja ex ante (1) export performance (1)
Fair Trade (1) Fair Trade (5) Fair Trade certification (1)
Fair Trade Movements and Markets (1) Fair Trade Organizations (1) Fair Trade product (1)
Fair Trade product labels (1) feminist economics (1) financial engineering (2)
financial engineering instruments (2) financial instruments (2) Financial instruments; JESSICA initiative; Sustainable urban development; Holding fund; Revolving mechanism; Managing authorities (1)
finanse samorządowe (1) finansowanie rozwoju (1) firms (1)
fiscal crisis (1) Francja (7) free trade area (1)
functioning cycle of public policy (1) fundusze europejskie (1) fundusze unijne (5)
geographic and economic peripherality (1) gmina Dopiewo (1) gmina wiejska (1)
gold (1) gospodarka (1) gospodarka oparta na wiedzy (1)
granica państwowa (1) granica zewnętrzna i wewnętrzna Unii Europejskiej (1) heterodox economics (1)
high-tech exports (1) higher education (1) history of Fair Trade movement (1)
Horyzont 2020 (1) human resources (1) Hungary (1)
hybrid presidency (1) implementation (1) industrial parks (1)
innovation (2) innovation policy (1) innowacje (1)
innowacyjność (3) instrumenty finansowe (1) instrumenty wspierania innowacji (1)
instytucje (2) inteligentne specjalizacje (1) internacjonalizacja (2)
internal market (4) international economics (2) internationalization (1)
iVisegrad group (1) jednolita część wód (1) Jednolity rynek (1)
Jednolity rynek europejski (1) JESSICA (5) JESSICA initiative (3)
JESSICA initiative; territorial impact assessment; territorial cohesion; Poznań (1) JESSICA; Poland; regeneration; revenue-generating projects; Cohesion Policy (1) JESSICA; regeneration; revenue-generating projects; Cohesion Policy (1)
kanalizacja (1) konkurencyjność (2) konkurencyjność regionalna (4)
konkurencyjność regionu uczącego się (1) kontrola (1) konwencja CIFRE (1)
konwergencja (1) koordynacja (1) koszty (1)
kreatywność (1) kryzys (1) kryzys gospodarczo-finansowy (1)
kryzys gospodarczy (2) krzywa Beverdge’a (1) krzywa Beveridge’a (1)
Latin America (1) law (1) leaders (1)
leadership (1) learning (1) legal acts (1)
lesson drawing (1) lesson-drawing (1) local development (1)
local elections (2) local participation (1) luka kompetencyjna (1)
mainstreaming of Fair Trade (1) management (1) market power (1)
Mediterranean Sea Basin (1) Mercosur (3) metropolitan areas (1)
metropolizacja (1) miasta podzielone (1) mid-tech (1)
międzyorganizacyjne uczenie się (1) miernik prosty (1) mobilność zawodowa i geograficzna (1)
model rozwoju (1) multiannual financial framework (1) Multiannual Financial Framework 2014-2020 (2)
multidimensional analysis (1) multilingualism (1) multivariate analysis (1)
Multivariate stochastic volatility (1) neoclassical economics (1) new Member States (2)
new normal (1) niedopasowanie instytucjonalne (1) niedopasowanie strukturalne (1)
nierówności dochodowe (1) non-profit organizations (1) nowa normalność (1)
nowe państwa członkowskie (1) nowe państwa członkowskie; gospodarka (1) obszar metropolitalny (1)
ochrona konkurencji (2) ochrona konsumenta (1) ochrona środowiska (1)
oil (1) operational programmes (1) organizacyjne uczenie się (1)
origins of Fair Trade (1) ośrodki wspierania innowacji (3) pandemia (1)
pandemic (1) PCM (1) peri-urban areas (1)
peri-urbanisation (1) peripheral regions (1) peryferyjne obszary miejskie (1)
peryurbanizacja (1) plan gospodarowania wodami (1) planowanie przestrzenne (2)
planowanie w gospodarowaniu wodami (1) podejście zintegrowane (1) pogranicze polsko-niemiecki (1)
pograniczne polsko-niemieckie (1) Poland (16) polaryzacja regionalna (1)
policy learning (1) policy transfer (6) Polish Presidency (1)
political and cultural identities (1) politics (1) polityka antymonopolowa (1)
polityka antymonopolowa UE (1) polityka badawczo-rozwojowa (4) polityka edukacyjna (1)
polityka konkurencji UE (1) polityka regionalna (3) polityka rozwoju (1)
polityka spójności (5) Polska (10) poszerzenie (1)
Potok Junikowski (1) poverty (1) poverty reduction (1)
poziom rozwoju społeczno-gospodarczego (1) Poznan (1) Poznański Obszar Metropolitalny (1)
pozycja dominująca (1) Prague (1) prawo (2)
prawo konkurencji UE (1) presidency (2) presidency “trio” (1)
Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej (2) prezydencja w UE (1) principal components analysis (1)
priorities (2) priorytety prezydencji (1) problems of the European Single Market (1)
proces uczenia się (1) program wodno-środowiskowy kraju (1) projekty generujące dochód (1)
przedsiebiorstwa (1) przedsiębiorstwa społeczne (1) przedsiębiorstwo (1)
przemysł (1) public authorities (1) public debt (1)
public goods (1) public policy (2) punkt równowagi (1)
Rada UE (1) ranking konkurencyjności (1) reformy WPR (1)
regeneration (4) region (11) region peryferyjny (1)
region przygraniczny (2) region transgraniczny (1) region uczący się (5)
regional and urban development (1) regional development (1) regional integration (1)
regional policy (7) regional trade agreements (1) regionalne cykle koniunkturalne (2)
regionalny system innowacji (1) regions (2) regiony (3)
regiony peryferyjne (2) research and development (1) research and development policy (1)
retencja (1) retencyjność zlewni (1) retention (1)
revenue-generating projects (1) revolving instruments (1) Rhône-Alpes (3)
river catchment (1) Rodan-Alpy (1) rozbieżność demograficzna (1)
rozwój inkluzywny (2) rozwój obszarów wiejskich (1) rozwój regionalny (3)
rozwój regionalny i lokalny (1) rozwój społeczno-gospodarczy (1) rozwój zasobów ludzkich (1)
rozwój zrównoważony (1) ruchy społeczne (1) rynek pracy (1)
rynek wewnętrzny (2) sądy administracyjne (1) Safe haven (1)
safe-haven (1) samorząd te- rytorialny (1) ścieżka rozwoju (1)
sektor rolno-spożywczy (1) selection of projects (1) Single European Market (1)
Single Market Act (3) siła rynkowa (1) Skórzynka (1)
Skórzynka catchment (1) skutki pandemii (2) Slovakia (1)
small water retention (1) social economics (1) socialization (1)
socio-economic situation (1) Southern Europe (1) spójność terytorialna (1)
Sprawiedliwy Handel (4) środki unijne (2) stages of economic integration (1)
standard deviational ellipse (1) strategia Europa 2020 (2) strategic management (1)
strategie przedsiębiorstw (1) strategies of MNES (1) strefa Schengen (1)
structural power (1) suburbanizacja (2) sustainability (1)
sustainable development (1) sustainable urban development (3) swoboda przepływu osób (2)
swoboda przepływu płatności i kapitału w UE (1) swoboda przepływu towarów (1) swoboda świadczenia usług (1)
swobody wspólnego rynku (1) synchronizacja cykli (1) synchronization (1)
system płatności bezpośrednich (1) sześciopak (1) służby lingwistyczne (1)
teoria konkurencji (1) teoria wzrostu gospodarczego (1) territorial cohesion (1)
territory (1) terytorialny model innowacji (1) TFUE (1)
the Polish-German borderland (1) theory of optimum currency areas (1) trade agreements (1)
trade liberalisation (1) training needs (1) traktaty rewizyjne (1)
traktaty stanowiące (1) transborder and Euroregional cooperation (1) transit-oriented development (1)
transregionalne uczenie się (1) Trio prezydencji (1) TVAR-Model (1)
UE (6) Unia Europejska (15) Unia Europejska; rozszerzenia (1)
urban areas (1) urban development (1) urban ecosystem services (1)
urban planning (1) urban policy (3) urban regeneration (4)
uregulowania przejściowe (1) usieciowienie (1) Venezuela (1)
Visegrad Countries (1) Western Balkans (1) wiedza i innowacje (1)
Wielkoplska (1) Wielkopolska (1) Wielkopolska region (1)
Wielkopolska Regional Operational Programme (1) Wielkopolskie (1) wieloletnie ramy finansowe 2014-2020 (1)
wodociągi (1) world (1) World Shops (1)
wrażliwość cykliczna (1) wskaźnik niedoboru siły roboczej (1) wspólny rynek (1)
współpraca nauka-biznes (2) współpraca sieciowa (1) współpraca transgraniczna (1)
współpraca transgraniczna przedsiębiorstw (1) wykorzystanie funduszy (1) wzrost gospodarczy (1)
zarządzanie finansami (1) zarządzanie strategiczne (1) zarządzanie zasobami wodnymi (1)
zatrudnialaność (1) zbiornik małej retencji Tulce (1) zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi (1)
zrównoważony handel (2) zróżnicowanie regionalne (2) “new Member States” (1)