Seminaria Jean Monnet

W ramach projektu zorganizowano i przeprowadzono następujące seminaria:

 • Konsekwencje społeczno-gospodarcze rozszerzenia Unii Europejskiej,
 • Polska w Unii Europejskiej,
 • Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej,
 • Unia Europejska w światowym systemie gospodarczym,
 • Polityka Unii Europejskiej wobec krajów rozwijających się,
 • Polityka handlowa UE w kontekście międzynarodowych zobowiązań na forum Światowej Organizacji Handlu,
 • Traktat lizboński - nowy traktat dla Unii Europejskiej,
 • Polityka energetyczna UE jako czynnik stabilnego rozwoju krajów europejskich,
 • Wspólna Polityka Rolna UE w XXI w.,
 • Polityka regionalna i spójność społeczno-gospodarcza państw Unii Europejskiej.

 


Efektem projektu jest również książka pod redakcją pani prof. Ewy Małuszyńskiej, Nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej. Gospodarka, regiony, lobbing. Doświadczenia pierwszych lat członkostwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.

Nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej

Publikacja przedstawia wybrane aspekty procesów gospodarczych i społecznych w nowych państwach członkowskich UE, podkreślając ich specyfikę i tym samym wskazując zróżnicowanie wewnętrzne nowego obszaru Unii Europejskiej. Celem opracowania jest przedstawienie i ocena osiągniętego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego oraz działań podejmowanych przez te kraje w zakresie: polityki współpracy na rzecz rozwoju, spójności społecznej i gospodarczej, polityki badawczej i rozwojowej, zróżnicowania regionalnego, lobbingu europejskiego w pierwszych latach ich członkostwa, tj. w okresie 2004-2007, jak również określenie stopnia przygotowania nowych członków do funkcjonowania w ramach Unii Europejskiej.

Tytuły artykułów wraz ze streszczeniami znajdują się poniżej:

 1. Nowe kraje członkowskie Unii Europejskiej – sytuacja społeczna i gospodarcza (Ewa Małuszyńska) <<<streszczenie>>>
 2. Nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej w polityce współpracy na rzecz rozwoju (Grzegorz Mazur) <<<streszczenie>>>
 3. Spójność społeczna Unii Europejskiej (UE-27) w kontekście rozszerzenia w 2004 i 2007 roku (Antonina Michałowska-Mazur) <<<streszczenie>>>
 4. Polityka badawczo-rozwojowa w nowych państwach Unii Europejskiej (Ida Musiałkowska) <<<streszczenie>>>
 5. Zróżnicowanie regionalne w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej (Piotr Idczak) <<<streszczenie>>>
 6. Lobbing europejski a reprezentacje interesów z nowych państw członkowskich (Magdalena Sapała-Gazda) <<<streszczenie>>>