Polityka ochrony środowiska

TytułPolityka ochrony środowiska
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2012
AuthorsIdczak, P.
EdytorMałuszyńska, E., & Gruchman B.
Book TitleKompendium wiedzy o Unii Europejskiej
ChapterPolityka ochrony środowiska
Edition4 zmienione
Pagination233-244
PublisherWydawnictwo Naukowe PWN
MiastoWarszawa
ISBN978-83-01-17033-2