Ośrodki wspierania innowacji a konkurencyjność regionalna na przykładzie regionu uczącego się Rodan-Alpy

TytułOśrodki wspierania innowacji a konkurencyjność regionalna na przykładzie regionu uczącego się Rodan-Alpy
Publication TypeThesis
Year of Publication2012
AuthorsCzyżewska, D.
Academic DepartmentDepartment of Strategy and Policy of International Competitiveness
DegreePhD
Number of Pages268
UniversityPoznań University of Economics
MiastoPoznań
Słowa kluczowekonkurencyjność regionalna, ośrodki wspierania innowacji, region uczący się, Rodan-Alpy
URLhttp://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=221480&from=publication