Kontakt

Katedra Europeistyki
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
Collegium Altum

 

Adres do korespondencji:

Katedra Europeistyki
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

 

Kierownik katedry: dr hab. Ida Musiałkowska, prof. UEP

pokój 1424
tel. (061) 854-33-07, 854-33-22
email: ida.musialkowska@ue.poznan.pl

 

Sekretariat mgr Anna Dybiona-Jaroni

pokój 1321A
tel. (061) 854-33-22
email: europa@ue.poznan.pl