Projekt Jean Monnet

Program "Uczenie się przez całe życie 2007-2013" (Lifelong Learning Programme 2007-2013) to zapoczątkowany w 2007 r. program Unii Europejskiej, który służy realizacji celów i działań edukacyjnych w obecnej perspektywie finansowej (2007-2013). Celem tego programu jest promowanie rozwoju społecznego poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia obywateli UE, zwiększanie ich mobilności oraz promowanie nowych powiązań i współpracy w sektorze edukacyjnym oraz poza nim. Program "Uczenie się przez całe życie 2007-2013" składa się z czterech komponentów promujących odpowiednio edukację na poziomie szkolnym (Comenius), uniwersyteckim (Erasmus), zawodowym (staże - Leonardo da Vinci) oraz edukację dla osób dorosłych (Grundtvig), które wspierane są dodatkowo przez międzysektorowe moduły promujące naukę języków obcych i wykorzystanie nowych technologii w edukacji. Oddzielnym komponentem jest Program Jean Monnet skoncentrowany na wspieraniu edukacji i badań naukowych w obszarze integracji europejskiej. Całkowity budżet przeznaczony na Program "Uczenie się przez całe życie" w latach 2007-2013 wynosi blisko 7 mld EUR.

 

Logo projektu "Uczenie się przez całe życie"

 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.