Konferencje zorganizowane w ramach Centrum Doskonałości JM

 

Konferencja 2014 - Międzynarodowa konferencja naukowa „Unia Europejska 10 lat po największym rozszerzeniu”

Blisko dekadę temu byliśmy świadkami jednego z najważniejszych wydarzeń w historii integracji europejskiej – rozszerzenia Unii Europejskiej o 10 nowych państw członkowskich, w tym o Polskę. Było to niezwykłe wydarzenie zarówno z perspektywy naszego kraju i regionu, jak i całego kontynentu, a jego ranga historyczna nadaje mu jedno z najważniejszych miejsc we współczesnej historii. 10. rocznica największego w historii UE rozszerzenia była doskonałą okazją do dokonania podsumowań na temat jego następstw.
Konferencja odbyła się w dniach 24-25 kwietnia 2014 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Katedrę Europeistyki UEP w ramach Centrum Doskonałości Jean Monnet w partnerstwie z Instytutem Zachodnim w Poznaniu. Wśród gości specjalnych znaleźli się m.in. dr Ewa Synowiec – Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie, prof. Artur Nowak-Far - Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Sidonia Jędrzejewska – posłanka do Parlamentu Europejskiego. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał JM prof. Marian Gorynia, prof. zw. UEP. Wzięło w niej udział ponad 100 osób z większości ośrodków akademickich w Polsce oraz z zagranicy (Bułgarii, Chorwacji, Hiszpanii, Luksemburga, Niemiec, Słowacji, Słowenii, Turcji, Ukrainy oraz Wielkiej Brytanii). Wydarzenie to stało się doskonałą okazją do podsumowania pierwszej dekady naszego członkostwa w UE oraz analizy zmian, jakie zaszły w tym okresie w funkcjonowaniu samej Unii Europejskiej.

Więcej...


 

Konferencja 2015 - „Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości"

Połowa drugiej dekady XXI w. staje się okresem wielkich wyzwań, przed którymi staje Unia Europejska. Ich dynamika i skala sprawiają, że problemy, z jakimi musi się dzisiaj zmierzyć UE mają często charakter bezprecedensowy w całej historii istnienia tej organizacji. Zmieniająca się dynamicznie sytuacja polityczna i gospodarcza na świecie, w tym procesy zachodzące w ostatnim czasie u samych granic UE, wymagają podejmowania szeregu nowych działań przez państwa UE i zmierzenia się z nowymi wyzwaniami. Dodatkowo kryzys gospodarczy i przedłużające się oczekiwanie na wyraźne ożywienie gospodarcze w samej UE przyczyniają się do pojawienia się nowych zjawisk, takich jak rosnące nastroje antyeuropejskie i kryzys wewnętrznej solidarności. Zmieniająca się sytuacja wyraźnie uwydatnia także narastające problemy strukturalne w wymiarze gospodarczym i społecznym. W tym kontekście Unia Europejska stoi obecnie przed szeregiem strategicznych wyzwań w wymiarze politycznym, gospodarczym i społecznym.

Więcej...