Wsparcie instytucjonalne regionów na przykładzie rozwiązań francuskich

TytułWsparcie instytucjonalne regionów na przykładzie rozwiązań francuskich
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2012
AuthorsCzyżewska, D.
Book TitleKonkurencyjność regionalna : koncepcje, strategie, przykłady
Pagination254-271
PublisherWydawnictwo Naukowe PWN
MiastoWarszawa
Słowa kluczowebiegun konkurencyjności, Francja, instrumenty wspierania innowacji, region