SKN Trade Fair

Studenckie Koło Naukowe Zrównoważonego Biznesu TRADE FAIR zrzesza osoby zainteresowane tematyką zrównoważonego i etycznego biznesu. Zbieramy informacje o nowych innowacjach i modelach biznesu wspierających zrównoważony rozwój i sprawiedliwy handel, prowadzimy dyskusje o ich naturze, ale przede wszystkim aktywnie promujemy te idee oraz zachęcamy lokalną społeczność do zaangażowania się w ich wdrażanie.
Naszą misję realizujemy poprzez:

  • warsztaty - aktywnie angażujemy się we wszelkiego rodzaju wydarzenia jak Noc Naukowców czy Poznański Festiwal Nauki i Sztuki, prowadzimy również lekcje o zrównoważonym rozwoju i etycznym funkcjonowaniu przedsiębiorstw dla uczniów szkół podstawowych i średnich,
  • konferencje - dzielenie się wiedzą jest ważne również w gronie naukowym, dlatego regularnie bierzemy udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach,
  • wywiady - badamy stan świadomości o zrównoważonym rozwoju wśród przedsiębiorców i instytucji, aby dowiedzieć się, w jakich obszarach najbardziej potrzebna jest dalsza edukacja,
  • szkolenia – zdobywamy wiedzę poprzez spotkania z osobami, które mają wiedzę i doświadczenie praktyczne w zakresie zrównoważonego biznesu.

Zapraszamy każdego, kto chce spróbować swoich sił w jednej z wymienionych aktywności, bądź po prostu interesuje się ekologią i sposobami ratowania naszej planety przez biznes i chce dołożyć do tego swoją cegiełkę!

Fanpage SKN TRADE FAIR

Przewodniczący SKN: Cyprian Greiveldinger,  cyprian.greiveldinger@gmail.com
Opiekun SKN: dr Magdalena Śliwińska,  magdalena.sliwinska@ue.poznan.pl