Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej

TytułKompendium wiedzy o Unii Europejskiej
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2012
AuthorsMałuszyńska, E.
EdytorMałuszyńska, E., & Gruchman B.
ChapterDroga Polski do Unii Europejskiej
Pagination361-384
PublisherWydawnictwo naukowe PWN