Publikacje

Export 177 results:
Autor [ Tytuł(Desc)] Typ Rok
Filtry: Filter is   [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
P
Magdalena Śliwińska (2012).  Polityka ochrony konkurencji i konsumenta. Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej. 170-194.
Magdalena Śliwińska (2018).  Polityka ochrony konkurencji i konsumenta. Kompendium Wiedzy o Unii Europejskiej. 201-227.
Magdalena Śliwińska (2015).  Polityka ochrony konsumenta. Unia Europejska 2014+. 295-307.
Idczak, P. (2012).  Polityka ochrony środowiska. (Małuszyńska, E., & Gruchman B., Ed.).Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej. 233-244.
Musiałkowska, I. (2017).  Polityka rozwoju regionalnego jako płaszczyzna oddziaływania UE w sferach prawa i ekonomii. Teraźniejszość i perspektywy. Wyzwania dla Unii Europejskiej i Polski.. W poszukiwaniu nowych ujęć i sposobów myślenia.. 180-203.
Idczak, P. (2012).  Polityka transportowa. (Małuszyńska, E., & Gruchman B., Ed.).Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej. 221-232.
Małuszyńska, E., Mazur G., & Musiałkowska I. (2015).  Polska - 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej. 483.
Łukasz Wróblewski (2010).  Polsko-niemiecko-szwedzka współpraca regionalna w latach 2007-2013 w Euroregionie Pomerania. Przegląd Zachodni. 3, 192-200.
Magdalena Śliwińska (2017).  Porozumienie CETA lekarstwem na kryzys UE?. Przegląd Zachodni. 362(2), 219-232.
Musiałkowska, I. (2007).  Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego a wrażliwość cykliczna regionów Unii Europejskiej . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 31-57.
Łukasz Wróblewski (2014).  Położenie przygraniczne a poziom rozwoju regionów przygranicznych województwa lubuskiego. Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny. Część I. Uwarunkowania i formy współpracy transgranicznej.
Idczak, P., & Musiałkowska I. (2012).  The Priorities of Poland’s Presidency in the Council of the European Union. Przegląd Zachodni. Polska Niemcy Europa. Special Issue. Special Issue, 287-307.
Idczak, P., & Musiałkowska I. (2011).  Priorytety polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Przegląd Zachodni. 3/340, 67-89.
Czyżewska, D. (2011).  Procesy uczenia się w perspektywie budowania konkurencyjności regionalnej. Optimum. Studia Ekonomiczne . 257-272 .
Mrozik, K., Idczak P., & Adamska A. (2017).  Przestrzenne zróżnicowanie kosztów realizacji zaktualizowanego programu wodno-środowiskowego kraju. Studia i Prace WNEiZ US. 49(1), 243-253.
R
Idczak, P., & Musiałkowska I. (2012).  Realizacja gospodarczych priorytetów polskiej prezydencji w Radzie UE. (Konopacki, S., Ed.).Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej. Bilans osiągnięć. 75-97.