Polityka edukacyjna Unii Europejskiej

TytułPolityka edukacyjna Unii Europejskiej
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2002
AuthorsMusiałkowska, I.
JournalZeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
IssueUnia Europejska - Polska : polityka, regulacje i sposoby działania
Pagination29-54
Słowa kluczowepolityka edukacyjna, Unia Europejska
Refereed DesignationRefereed