Polityka konkurencji Unii Europejskiej z punktu widzenia wzrostu siły ekonomicznej wielkich korporacji międzynarodowych

TytułPolityka konkurencji Unii Europejskiej z punktu widzenia wzrostu siły ekonomicznej wielkich korporacji międzynarodowych
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2007
AuthorsMagdalena Śliwińska
Book TitleKonkurencja w gospodarce współczesnej
EditionC. Banasiński, E. Stawicki
Pagination126-153
PublisherUrząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
MiastoWarszawa