Organizacja i funkcjonowanie administracji międzynarodowej na przykładzie Unii Europejskiej

TytułOrganizacja i funkcjonowanie administracji międzynarodowej na przykładzie Unii Europejskiej
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2010
AuthorsCzyżewska, D.
JournalZarządzanie organizacjami. Uwarunkowania-procesy-funkcje, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP)
Pagination50-60
Słowa kluczoweadministracja międzynarodowa, UE