Ważne terminy

  • 06.02.2019 - zgłoszenie uczestnictwa w konferencji wraz z tytułem referatu/artykułu i abstraktem;
  • 08.02.2019 - potwierdzenie przez organizatorów przyjęcia tematu referatu;
  • 15.02.2019 - termin wniesienia opłaty konferencyjnej;
  • 31.03.2019 - ostateczny termin złożenia tekstu artykułu.