Tematyka konferencji

UE po największym rozszerzeniu

 •  gospodarcze, społeczne, polityczne i prawne aspekty integracji europejskiej nowych państw członkowskich UE,
 • doświadczenia 15 lat członkostwa w UE,
 • korzyści i koszty rozszerzenia UE w 2004 r.,
 • funkcjonowanie rynku wewnętrznego UE,
 • fundusze europejskie jako wsparcie rozwoju i integracji w UE,
 • perspektywa budżetowa 2021-2027,
 • rola UE w gospodarce światowej

Integracja Polski z Unią Europejską

 • przemiany społeczne i gospodarcze w Polsce po wejściu do UE,
 • bilans 15 lat członkostwa Polski w UE,
 • konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynku UE,
 • rozwój lokalny i regionalny w Polsce w świetle polityki spójności UE. 

Wyzwania Unii Europejskiej

 • Brexit,
 • wyzwania wewnętrzne integracji,
 • przyszłość Unii Europejskiej, 
 • migracje i kryzys uchodźczy w Europie,
 • Unia Europejska wobec wyzwań globalnych.