Opis konferencji

Blisko 15 lat temu byliśmy świadkami jednego z najważniejszych wydarzeń w historii integracji europejskiej – rozszerzenia Unii Europejskiej o 10 nowych państw członkowskich, w tym o Polskę. Było to niezwykłe wydarzenie zarówno z perspektywy naszego kraju i regionu, jak i całego kontynentu, a jego ranga historyczna nadaje mu jedno z najważniejszych miejsc we współczesnej historii. Zbliżająca się 15. rocznica największego w historii UE rozszerzenia jest doskonałą okazją do dokonania podsumowań na temat jego następstw. Konferencja będzie okazją do analizy skutków oraz refleksji nad kondycją samego procesu integracji europejskiej i wyzwań, jakie stoją współcześnie przed Unią Europejską i jej państwami członkowskimi.

Celem konferencji jest wymiana poglądów reprezentowanych przez krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe, zajmujące się problematyką europejską.  W ramach konferencji odbędzie się dyskusja nad bilansem największego w historii UE rozszerzenia i jego następstwami dla poszczególnych państw, jak również nad aktualnymi problemami integracji europejskiej.