Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna wynosi 500,00 PLN od osoby (400,00 PLN dla doktorantów).

Opłata obejmuje materiały konferencyjne, publikację oraz catering. Opłata konferencyjna nie zawiera w sobie kosztów podróży i noclegów, które uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

W przypadku odrzucenia tekstu przez recenzenta, niespełnienia wymogów formalnych, w tym wymogów redakcyjnych, lub rezygnacji na mniej niż 30 dni przed terminem konferencji opłata konferencyjna nie zostanie zwrócona.

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy:   
Santander Consumer Bank  Oddział w Poznaniu
54 1090 1359 0000 0000 3501 8918
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
61-785 Poznań  

W tytule przelewu należy podać: euro2019 oraz imię i nazwisko uczestnika.