Publikacje

Export 177 results:
Autor Tytuł Typ [ Rok(Asc)]
Filtry: Filter is   [Clear All Filters]
2012
Czyżewska, D. (2012).  Bieguny konkurencyjności we Francji jako platforma współpracy nauka-biznes. Gospodarka Narodowa. 79-91.
[Anonim] (2012).  Current economic integration tendencies in the MERCOSUR. Europa Balcanica y los paises de la Cuenca del Mar Negro - MERCOSUR: Dinamicas e interacciones. 101-114.
Łukasz Wróblewski (2012).  Economic and Monetary Union crisis - reasons and existing solutions. Institute for Western Affairs' Bulletin. 74,
Musiałkowska, I., & Przybylska J. (2012).  Financing of Cultural Activities by the Public Authorities. Case of Poland.. X Conference ‘European Culture’ 2009. 107-116.
Idczak, P. (2012).  Geograficzny wymiar luki kompetencyjnej na rynku pracy UE. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. 25(3), 73-89.
Łukasz Wróblewski (2012).  The geographic and economic peripherality of borderland regions. Institute for Western Affairs' Bulletin. 113,
Idczak, P. (2012).  Identification of regional peripherality by using multidimensional comparative analysis. (Jaeschke, A., & Starzyńska W., Ed.).Statistical methods in regional and social analyses under integration and globalization. 37-57.
Czyżewska, D. (2012).  Istota konkurencyjności regionów . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny . 203-217 .
Magdalena Śliwińska (2012).  Jednolity rynek wewnętrzny. Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej. 144-169.
Małuszyńska, E. (2012).  Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej. (Małuszyńska, E., & Gruchman B., Ed.). 361-384.
Czyżewska, D. (2012).  Ośrodki wspierania innowacji a konkurencyjność regionalna na przykładzie regionu uczącego się Rodan-Alpy. Department of Strategy and Policy of International Competitiveness. PhD, 268.
Czyżewska, D. (2012).  Ośrodki wspierania innowacji a zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw. Polityka spójności Unii Europejskiej. Doświadczenia, wnioski i rekomendacje na lata 2014-2020. . Tom II Problemy i przykłady realizaji polityki spójności w polskich regionach i instytucjach, 195-210.
Czyżewska, D. (2012).  Ośrodki wspierania innowacji w budowaniu konkurencyjności regionalnej na przykładzie regionu Rodan-Alpy . Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk . 144-155.
Magdalena Śliwińska (2012).  Polityka ochrony konkurencji i konsumenta. Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej. 170-194.
Idczak, P. (2012).  Polityka ochrony środowiska. (Małuszyńska, E., & Gruchman B., Ed.).Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej. 233-244.
Idczak, P. (2012).  Polityka transportowa. (