Konkurencyjność regionu uczącego się - ujęcie konceptualne

TytułKonkurencyjność regionu uczącego się - ujęcie konceptualne
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsCzyżewska, D.
JournalPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
VolumeInnowayjność w rozwoju lokalnym i regionalnym
IssuePN 285
Pagination20-28
Słowa kluczowekonkurencyjność regionalna, region uczący się