Koncepcja regionu transgranicznego

TytułKoncepcja regionu transgranicznego
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsŁukasz Wróblewski
JournalStudia Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Gospodarka globalna. Technologia. Społeczeństwo.
Volume12
Pagination170-180
Słowa kluczowegranica państwowa, region przygraniczny, region transgraniczny
Abstract

Literatura przedmiotu wskazuje na różne ujęcia regionu transgranicznego, tj. ujęcie historyczne, społeczne, gospodarcze, kulturowe, etniczne oraz przestrzenne. Jednakże wielu autorów nie wskazuje na spójne kryteria pozwalające na wyodrębnienie regionu transgranicznego, bądź nie przedstawia ich w ogóle. Jednakże powstawanie nowych form współzależności społeczno-gospodarczych regionów przygranicznych zwraca uwagę na konieczność ponownej analizy prezentowanej w literaturze przedmiotu koncepcji regionu transgranicznego. Przedmiotem opracowania jest zdefiniowanie regionu transgranicznego i wskazanie jego cech w odniesieniu do funkcji granic państwowych i typów regionów przygranicznych.