Publikacje

Export 177 results:
Autor Tytuł [ Typ(Desc)] Rok
Filtry: Filter is   [Clear All Filters]
Book
Idczak, P., & Musiałkowska I. (2022).  Financial Engineering in Sustainable Funding of Urban Development in the EU Reflections on the JESSICA Initiative. 1-243.
Łukasz Wróblewski (2017).  Koncepcja pięciostopniowej integracji regionów przygranicznych. Ocena stopnia integracji miast na pograniczu polsko-niemieckim. 322.
Potluka, O., Idczak P., Musiałkowska I., Kalman J., Spacek M., Kostal C., et al. (2014).  Local Participation in Visegrad Countries: How Are Politicians Rooted in the Civil Society?. 109.
Małuszyńska, E., Mazur G., & Musiałkowska I. (2015).  Polska - 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej. 483.
Musiałkowska, I., Idczak P., & Potluka O. (2020).  Successes & Failures in EU Cohesion Policy: An Introduction to EU cohesion policy in Eastern, Central, and Southern Europe. 208.
Małuszyńska, E., Musiałkowska I., & Mazur G. (2015).  Unia Europejska 10 lat po największym rozszerzeniu. Perspektywa nowych państw członkowskich. The European Union 10 years after its biggest enlargement. A "new" Member States' perspective. 491.
[Anonim] (2015).  Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Tom I. Aspekty prawne, finansowe i handlowe. (Małuszyńska, E., Mazur G., & Idczak P., Ed.). 304.
[Anonim] (2015).  Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Tom II. Aspkety społeczne, gospdoarcze i środowiskowe. (Małuszyńska, E., Idczak P., & Mazur G., Ed.). 304.
Idczak, P. (2013).  Wielowymiarowa koncepcja peryferyjności regionalnej. Identyfikacja regionów peryferyjnych w Polsce. 249.
Musiałkowska, I. (2016).  Wykorzystanie doświadczeń Unii Europejskiej w zakresie polityki spójności przez Mercosur. 289.
Book Chapter
Magdalena Śliwińska, & Odrobina A. (2015).  10 lat reform polityki konkurencji UE - próba bilansu i wyzwania na przyszłość. Unia Europejska 10 lat po największym rozszerzeniu perspektywa nowych państw członkowskich.
Potluka, O., Kalman J., Musiałkowska I., & Idczak P. (2019).  Civic Engagement in Local Politics in Central Europe. The Routledge Handbook of International Local Government. 344-360.
Magdalena Śliwińska, & Śliwiński R. (2021).  Covid-19 disruption of European agri-food markets: The case of Poland. Towards the „new normal” after COVID-19 – a post-transition economy perspective. 177-185.
[Anonim] (2012).  Current economic integration tendencies in the MERCOSUR. Europa Balcanica y los paises de la Cuenca del Mar Negro - MERCOSUR: Dinamicas e interacciones. 101-114.
Magdalena Śliwińska (2007).  Definicja siły rynkowej przedsiębiorstwa jako kluczowy dylemat współczesnej polityki konkurencji Unii Europejskiej. Handel i finanse międzynarodowe w warunkach globalizacji. 126-153 .
Musiałkowska, I. (2011).  Economic relations of the EU and the countries of the Mediterranean Sea Basin. The Arab Spring . 25-43.
Ida, M. (2019).  Europa współczesna - 100 lat po podpisaniu Traktatu Wersalskiego. Czas wolności - czas przemian. Traktat wersalski i rok 1919 w zachodniej Polsce. 389-404.
Musiałkowska, I. (2005).  Europejski Fundusz Społeczny jako narzędzie finansowania rozwoju zasobów ludzkich w Wielkopolsce. uropa w Wielkopolsce, Wielkopolska w Europie. Bilans pierwszego roku członkostwa w Unii Europejskiej. 97-115.
Magdalena Śliwińska (2020).  Fair Trade Movement and Market Development for Decent Work and Economic Growth. Decent Work and Economic Growth. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals.
Idczak, P. (2024).  Financial engineering instruments for urban investments. EU Cohesion Policy. 145–160.
Magdalena Śliwińska, & Śliwiński R. (2014).  Growth in the Polish Fast Growing Enterprises on Foreign Markets and Its Limitations. International Business from the Central European Perspective. 65-82.
Musiałkowska, I., & Idczak P. (2021).  How Covid-19 impacted the European integration processes? The case of EU Cohesion Policy and budget. Towards the „new normal” after COVID-19 – a post-transition economy perspective. 30-43.
Idczak, P. (2012).  Identification of regional peripherality by using multidimensional comparative analysis. (Jaeschke, A., & Starzyńska W., Ed.).Statistical methods in regional and social analyses under integration and globalization. 37-57.
Musiałkowska, I. (2017).  Implementation of European Union law in Poland. Common Values. Discussing German and Polish Perceptions of European Integration. 179-192.
Musiałkowska, I. (2013).  Implikacje kryzysu dla zarządzania finansami UE (ze szczególnym uwzględnieniem polityki spójności). Zarządzanie procesem integracji europejskiej i modernizacja Unii Europejskiej w dobie kryzysu i kształtowania się nowego ładu międzynarodowego. 175-192.

Strony