Koncepcja pięciostopniowej integracji regionów przygranicznych. Ocena stopnia integracji miast na pograniczu polsko-niemieckim

TytułKoncepcja pięciostopniowej integracji regionów przygranicznych. Ocena stopnia integracji miast na pograniczu polsko-niemieckim
Publication TypeBook
Year of Publication2017
AuthorsŁukasz Wróblewski
Number of Pages322
PublisherDifin
MiastoWarszawa
ISBN978-83-8085-481-9