Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Tom II. Aspkety społeczne, gospdoarcze i środowiskowe

TytułUnia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Tom II. Aspkety społeczne, gospdoarcze i środowiskowe
Publication TypeBook
Year of Publication2015
Series EditorMałuszyńska, E., Idczak P., & Mazur G.
Number of Pages304
PublisherWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
MiastoPoznań
ISBN9788374178594
Abstract

Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Aspekty społeczne, gospodarcze i środowiskowe jest monografią pokonferencyjną, na którą składają się 24 artykuły zaprezentowane podczas konferencji „Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości” zorganizowanej przez Katedrę Europeistyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w ramach Centrum Doskonałości Jeana Monneta w kwietniu 2015 r. W pierwszej części publikacji zawarte zostały referaty odnoszące się do istotnych wyzwań, przed którymi stoi UE w obszarze polityki społecznej, w tym sytuacji młodzieży w UE, starzenia się społeczeństwa czy rosnącego problemu imigracji do Europy. Druga część książki zawiera teksty, które dotyczą wyzwań w sferze gospodarki oraz ochrony środowiska (m.in. polityki przemysłowej w UE, konwergencji gospodarczej w UE, działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, rozwoju unijnych uregulowań w zakresie klimatu, niskoemisyjnego transportu), przy czym część artykułów łączy w sobie obydwie przenikające się i wzajemnie od siebie uzależnione dziedziny.