Publikacje

Export 177 results:
Autor [ Tytuł(Desc)] Typ Rok
Filtry: Filter is   [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
S
Czyżewska, D., & Łukasz Wróblewski (2016).  Science-industry cooperation vs. innovativeness of Polish NUTS-2 regions. Changes and Challenges in the Modern World Economy. 1, 99-114.
Idczak, P., & Musiałkowska I. (2012).  Shaping the priorities of the Polish presidency in the Council of the European Union on the basis of the new presidency model. Modern World Economy. Micro- and Macroeconomic Issues. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 219, 139-159.
Łukasz Wróblewski (2012).  Single European Market as an anti-crisis factor in the economic growth of the European Union. Institute for Western Affairs' Bulletin. 93,
Magdalena Śliwińska (2007).  Siła rynkowa przedsiębiorstwa a pozycja dominująca w polityce konkurencji Unii Europejskiej. Konkurencyjność i innowacyjność podmiotów. 397-408 .
Magdalena Śliwińska (2007).  Siła strukturalna przedsiębiorstw jako możliwy kierunek rozszerzania pojęcia pozycji dominującej w prawie konkurencji. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. 49, 163-173.
Idczak, P., Mrozik K., & Musiałkowska I. (2021).  Spatial Distribution of JESSICA Funding Across Polish Municipalities. Perspective of Territorial Dimension of EU Cohesion Policy. Studia Regionalne i Lokalne. 7-20.
Łukasz Wróblewski, Musiałkowska I., & Sapała M. (2012).  The strengthening of the Single European Market in the crisis circumstance. Faculty of International Business and Economics Working Papers. 2, 1-38.
Musiałkowska, I., Sapała M., & Łukasz Wróblewski (2012).  The strengthening of the Single European Market vs. the crisis. Poznań University of Economics Review. 2, 74-106.
Magdalena Śliwińska (2015).  The Structural Power of Enterprises: Beyond the Notion of Market Power. Managing Global Transitions. 13(2), 189-206.
Musiałkowska, I. (2018).  Subnational Development Policy as the Area of Common Interest Under the One Belt, One Road Initiative? The Case of Regional Policy-Making in Poland. The Belt & Road Initiative in the Global Arena.. 141-161.
Mrozik, K., & Idczak P. (2015).  Suburbanizacja w wybranych gminach wiejskich Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. 42(2), 181-194.
Musiałkowska, I., Idczak P., & Potluka O. (2020).  Successes & Failures in EU Cohesion Policy: An Introduction to EU cohesion policy in Eastern, Central, and Southern Europe. 208.
Magdalena Śliwińska (2010).  Swoboda przepływu usług jako jeden z fundamentów wspólnego rynku europejskiego. Rynek usług w dobie globalizacji . 11-31.
Musiałkowska, I. (2005).  Synchronizacja regionalnych cykli koniunkturalnych w UE. Regiony w procesie integracji europejskiej. 33-49.
Magdalena Śliwińska (2020).  Szukając pozytywnych skutków pandemii. Rzeczpospolita. A21.
Czyżewska, D. (2008).  Służby lingwistyczne instytucji Unii Europejskiej. Stosunki międzynarodowe - International Relations. 3-4, 139-150.

Strony