Procesy uczenia się w perspektywie budowania konkurencyjności regionalnej

TytułProcesy uczenia się w perspektywie budowania konkurencyjności regionalnej
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2011
AuthorsCzyżewska, D.
JournalOptimum. Studia Ekonomiczne
Issue6
Pagination257-272
Słowa kluczowemiędzyorganizacyjne uczenie się, organizacyjne uczenie się, proces uczenia się, region, transregionalne uczenie się
Abstract

Wiedza i uczenie się są przedstawiane w literaturze przedmiotu jako kluczowe czynniki w procesie kreowania innowacji i budowania pozycji konkurencyjnej regionu; obserwuje się jednocześnie brak jednoznacznych rozstrzygnięć pojęciowych wokół zagadnienia uczenia się. Artykuł stanowi próbę syntetycznej prezentacji pojęć związanych z uczeniem się, wyjaśnienia jego istoty w powiązaniu z dorobkiem teoretycznym i jest przeglądem najnowszych koncepcji w obszarze uczenia się w ujęciu regionalnym obejmując zarówno międzyorganizacyjne uczenie się, jak i transregionalne uczenie się aktorów regionalnych. Zakończenie pracy stanowią wyzwania wynikające z najnowszych badań w tym obszarze.

URLhttp://optimum.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/numery_pdf/54_Optimum_6_2011.pdf#page=257