Rola regionów podczas przewodnictwa Polski w Radzie UE

TytułRola regionów podczas przewodnictwa Polski w Radzie UE
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2009
AuthorsIdczak, P., Musiałkowska I., & Sapała M.
EdytorCzachór, M. J. Tomaszy
Book TitlePrzewodnictwo państwa w Radzie Unii Europejskiej - doświadczenia partnerów, propozycje dla Polski
Pagination147-158
PublisherWydawnictwo Naukowe WNPiD UAM
Słowa kluczowePolska, prezydencja w UE, Rada UE, regiony, Unia Europejska
URLhttp://wnpid.amu.edu.pl/images/stories/publikacje/prezydencja.pdf