Polityka rozwoju regionalnego jako płaszczyzna oddziaływania UE w sferach prawa i ekonomii. Teraźniejszość i perspektywy

TytułPolityka rozwoju regionalnego jako płaszczyzna oddziaływania UE w sferach prawa i ekonomii. Teraźniejszość i perspektywy
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2017
AuthorsMusiałkowska, I.
Book TitleWyzwania dla Unii Europejskiej i Polski.. W poszukiwaniu nowych ujęć i sposobów myślenia.
EditionZbigniew Czachór, Adam Dudzic
Pagination180-203
PublisherWydawnictwo Sejmowe
MiastoPoznań
ISBN978-83-7666-459-0
Słowa kluczowepolityka regionalna, polityka rozwoju, polityka spójności, Polska, Unia Europejska
URLhttps://wydawnictwo.sejm.gov.pl/wydawnictwo_sejmowe.nsf/product.xsp?PU=09607423CB58AEF3C12581480038BE93