Publikacje

Export 67 results:
Autor Tytuł Typ [ Rok(Asc)]
Filtry: Autor is Ida Musiałkowska  [Clear All Filters]
2017
Musiałkowska, I. (2017).  Polityka rozwoju regionalnego jako płaszczyzna oddziaływania UE w sferach prawa i ekonomii. Teraźniejszość i perspektywy. Wyzwania dla Unii Europejskiej i Polski.. W poszukiwaniu nowych ujęć i sposobów myślenia.. 180-203.
2014
Idczak, P., & Musiałkowska I. (2014).  Assessment of the System of Project Selection under the Cohesion Policy "The Case of the Wielkopolska Region". Evaluační teorie a praxe. 2014(2), 69-98.
Musiałkowska, I., Dabrowski M., & Polverari L. (2014).  Cross-national policy transfer and learning in regional and urban policy. Regions Magazine, vol. 296, 2014.
Musiałkowska, I. (2014).  ENLARGEMENTS OF THE EUROPEAN UNION. Cuadernos Europeos de Deusto. 50, 141-171.
Musiałkowska, I., Dabrowski M., & Polverari L. (2014).  EU-China and EU-Brazil policy transfer and learning in regional development policy. Regions Magazine. 296(1), 13-15.
Potluka, O., Idczak P., Musiałkowska I., Kalman J., Spacek M., Kostal C., et al. (2014).  Local Participation in Visegrad Countries: How Are Politicians Rooted in the Civil Society?. 109.
Musiałkowska, I. (2014).  Nowa perspektywa dla środowiska . Przegląd Komunalny. 10-12.
Małuszyńska, E., Mazur G., & Musiałkowska I. (2014).  Volume 14, Number 3, 2014 Poznan University of Economics Review .
Małuszyńska, E., Mazur G., & Musiałkowska I. (2014).  Volume 14, Number 4, 2014 Poznan University of Economics Review.
2013
Musiałkowska, I. (2013).  Implikacje kryzysu dla zarządzania finansami UE (ze szczególnym uwzględnieniem polityki spójności). Zarządzanie procesem integracji europejskiej i modernizacja Unii Europejskiej w dobie kryzysu i kształtowania się nowego ładu międzynarodowego. 175-192.
Musiałkowska, I., & Talaga R. (2013).  LEGAL ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION OF EU FUNDS 2007-2013 IN POLAND – PRACTICE AND CHALLENGES. Regionalisation and Inter-regional Co-operation. 21th NISPAcee Annual Conference.
Musiałkowska, I. (2013).  Współfinansowanie polityki badawczo-rozwojowej z budżetu Unii Europejskiej po roku 2013. Dylematy budżetu i wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej. 153-169.
2012
Musiałkowska, I., & Przybylska J. (2012).  Financing of Cultural Activities by the Public Authorities. Case of Poland.. X Conference ‘European Culture’ 2009. 107-116.
Idczak, P., & Musiałkowska I. (2012).  The Priorities of Poland’s Presidency in the Council of the European Union. Przegląd Zachodni. Polska Niemcy Europa. Special Issue. Special Issue, 287-307.
Idczak, P., & Musiałkowska I. (2012).  Realizacja gospodarczych priorytetów polskiej prezydencji w Radzie UE. (Konopacki, S., Ed.).Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej. Bilans osiągnięć. 75-97.
Idczak, P., & Musiałkowska I. (2012).  Shaping the priorities of the Polish presidency in the Council of the European Union on the basis of the new presidency model. Modern World Economy. Micro- and Macroeconomic Issues. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 219, 139-159.
Musiałkowska, I. (2012).  Unia Europejska jako model dla Mercosur w zakresie polityki spójności. Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk. 484-494.
2011
Musiałkowska, I. (2011).  Economic relations of the EU and the countries of the Mediterranean Sea Basin. The Arab Spring . 25-43.
Musiałkowska, I., & Talaga R. (2011).  Kontrola wydatkowania środków z funduszy strukturalnych jako element zarządzania procesem rozwoju regionalnego w Polsce. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK) PAN. 140/2011(Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. II ), 297-311.

Strony