Publikacje

Export 177 results:
Autor Tytuł Typ [ Rok(Asc)]
Filtry: Filter is   [Clear All Filters]
2016
Magdalena Śliwińska, & Śliwiński R. (2016).  Growth and internationalization of fast growing firms. Journal of East European Management Studies. 21(2), 231-253.
Mrozik, K., & Idczak P. (2016).  Optymalizacja procesu decyzyjnego dotyczącego kształtowania zdolności retencyjnych zlewni przy zastosowaniu metody AHP. Gospodarka regionalna i międzynarodowa. Tom 2 - Studia i Prace WNEIZ US. 46(2), 83-94.
Idczak, P., & Mrozik K. (2016).  Peryurbanizacja w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym. Gospodarka regionalna i międzynarodowa. Tom 2 - Studia i Prace WNEIZ US. 46(2), 243-254.
Czyżewska, D., & Łukasz Wróblewski (2016).  Science-industry cooperation vs. innovativeness of Polish NUTS-2 regions. Changes and Challenges in the Modern World Economy. 1, 99-114.
Musiałkowska, I., & Idczak P. (2016).  The use of repayable financial instruments in the process of regeneration of degraded urban areas on the example of the JESSICA initiative. Changes and Challenges in the Modern World Economy. 1, 115-136.
Musiałkowska, I. (2016).  Wykorzystanie doświadczeń Unii Europejskiej w zakresie polityki spójności przez Mercosur. 289.
2015
Magdalena Śliwińska, & Odrobina A. (2015).  10 lat reform polityki konkurencji UE - próba bilansu i wyzwania na przyszłość. Unia Europejska 10 lat po największym rozszerzeniu perspektywa nowych państw członkowskich.
Musiałkowska, I., & Marchewka-Bartkowiak K. (2015).  Dyplomacja handlowa w krajach Unii Europejskiej jako przykład współpracy administracji i przedsiębiorstw. Studia Biura Analiz Sejmowych . 41(1), 105-126.
Idczak, P., & Mrozik K. (2015).  Efektywność ekonomiczna jako kategoria wykorzystywana w ewaluacji ex ante rozwiązań kształtujących retencję zlewni rzecznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. 42(2), 161-171.
Petzold, W., Guderjan M., Smeriglio A., Tourtouri M., Surubaru N-. Cristian, Salemink K., et al. (2015).  Future research on European Union Cohesion Policy: a Master Class during the OPEN DAYS 2014. Regional Studies, Regional Science. 2(1), 184-203.
Idczak, P. (2015).  Pogłębianie integracji europejskiej. Poszerzanie Wspólnot. (Małuszyńska, E., & Mazur G., Ed.).Unia Europejska 2014+. 25-56.
Magdalena Śliwińska (2015).  Polityka ochrony konkurencji. Unia Europejska 2014+. 150-170.
Magdalena Śliwińska (2015).  Polityka ochrony konsumenta. Unia Europejska 2014+. 295-307.
Małuszyńska, E., Mazur G., & Musiałkowska I. (2015).  Polska - 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej. 483.
Polverari, L., Musiałkowska I., & Dabrowski M. (2015).  REPORT ON THE RSA WORKSHOP ON CROSS-NATIONAL POLICY TRANSFER IN REGIONAL AND URBAN POLICY. Regions Magazine. 298(1), 21-22.
Magdalena Śliwińska (2015).  The Structural Power of Enterprises: Beyond the Notion of Market Power. Managing Global Transitions. 13(2), 189-206.
Mrozik, K., & Idczak P. (2015).  Suburbanizacja w wybranych gminach wiejskich Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. 42(2), 181-194.
Idczak, P. (2015).  Teoretyczne aspekty integracji. (Małuszyńska, E., & Mazur G., Ed.).Unia Europejska 2014+. 12-24.
Małuszyńska, E., Musiałkowska I., & Mazur G. (2015).  Unia Europejska 10 lat po największym rozszerzeniu. Perspektywa nowych państw członkowskich. The European Union 10 years after its biggest enlargement. A "new" Member States' perspective. 491.
[Anonim] (2015).  Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Tom I. Aspekty prawne, finansowe i handlowe. (Małuszyńska, E., Mazur G., & Idczak P., Ed.). 304.
[Anonim] (2015).  Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Tom II. Aspkety społeczne, gospdoarcze i środowiskowe. (Małuszyńska, E., Idczak P., & Mazur G., Ed.). 304.

Strony