Geneza i kierunki rozwoju ruchu Fair Trade

TytułGeneza i kierunki rozwoju ruchu Fair Trade
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2018
AuthorsMagdalena Śliwińska
JournalStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Volume372
Pagination20-34
ISSN2083-8611
Słowa kluczoweFair Trade, nierówności dochodowe, przedsiębiorstwa społeczne, ruchy społeczne, Sprawiedliwy Handel
Abstract

Fair Trade (Sprawiedliwy Handel) to oddolna, społeczno-biznesowa, dynamicznie rozwijająca się inicjatywa o zasięgu międzynarodowym, której głównym celem jest walka z ubóstwem i marginalizacją najbiedniejszych producentów w krajach globalnego Południa. Celem artykułu jest analiza kierunków rozwoju ruchu Fair Trade ze szczególnym uwzględnieniem genezy tego zjawiska oraz dylematów, z jakimi ma ono obecnie do czynienia. Na szczególną uwagę zasługuje duża różnorodność podmiotów działających w ramach ruchu Fair Trade i rosnąca liczba certyfikatów przy jednoczesnym dążeniu ruchu do zwiększenia swej integralności, coraz większa obecność produktów Sprawiedliwego Handlu na rynku konwencjonalnym i dopasowywanie strategii działania do zmieniających się warunków rynkowych oraz rosnąca świadomość konsumentów na rynkach państw wysoko rozwiniętych na temat globalnych nierówności dochodowych i złych warunków życia producentów z Południa.

URLhttps://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_361_380/SE_372/02.pdf
Pełen tekst