Geograficzny wymiar luki kompetencyjnej na rynku pracy UE

TytułGeograficzny wymiar luki kompetencyjnej na rynku pracy UE
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2012
AuthorsIdczak, P.
JournalEdukacja Ekonomistów i Menedżerów
Volume25
Issue3
Start Page73
Pagination73-89
Słowa kluczowebezrobocie strukturalne, krzywa Beverdge’a, luka kompetencyjna, mobilność zawodowa i geograficzna, zatrudnialaność
Abstract

Niedopasowanie potrzeb w zakresie umiejętności do ich podaży występuje w UE również w wymiarze geograficznym. Prawnie zagwarantowana swoboda przepływu pracowników nie jest czynnikiem wystarczającym do osiągnięcia względnej równowagi na rynku pracy w wymiarze przestrzennym. W efekcie współistnieją obszary o wysokim wzrostem gospodarczym zgłaszające niedobory w zakresie umiejętności oraz regiony z permanentnie utrzymującymi się wysokimi wskaźnikami bezrobocia. Nowe miejsca pracy pojawiają się w branżach wschodzących, lecz w tym przypadku brakuje wykwalifikowanych pracowników posiadających kwalifikacje dostosowane do wymagań stanowisk związanych najczęściej z nowoczesnymi technologiami. Przedstawiony stan nierównowagi może występować nie tylko w wymiarze zawodowym, ale również w warunkach niskiej mobilności geograficznej, co z kolei jest zauważalną cechą europejskiego społeczeństwa.

URLhttps://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=141329
DOI10.5604/01.3001.0009.6272
Refereed DesignationRefereed