Centrum Doskonałości Jean Monnet

Centrum Doskonałości Jean Monnet (Jean Monnet Centre of Excellence) przy Katedrze Europeistyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zostało powołane decyzją Komisji Europejskiej na lata 2012-2015. Wyróżnienie to, będące wyrazem uznania dla jakości kształcenia i badań prowadzonych przez pracowników Katedry, ma charakter niezwykle prestiżowy – utworzone przy Katedrze Europeistyki UEP Centrum Doskonałości jest jednym z 12 powołanych decyzją Komisji Europejskiej w 2012 r. w całej Unii Europejskiej.

Kierownikiem Centrum jest prof. dr hab. Bohdan Gruchman, prof. zw. UEP wchodzący w skład europejskiego grona profesorów Jeana Monneta. Koordynatorem projektu, realizowanego od października 2012 do sierpnia 2015 r., został dr Grzegorz Mazur.

Zadaniem utworzonego Centrum jest promowanie wiedzy i badań w obszarze integracji europejskiej. W ramach realizowanego projektu przygotowywanych zostanie szereg publikacji z zakresu integracji europejskiej. Centrum będzie także odpowiedzialne za przygotowanie m.in. konferencji naukowej podsumowującej 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, jak również przeprowadzenie w latach 2012-2015 'lekcji europejskich' dla uczniów szkół średnich i słuchaczy Otwartej Wszechnicy Ekonomicznej "Erga omnes" działającej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Share