Konferencja naukowa z okazji Jubileuszu 85-lecia urodzin Profesorów Ryszarda Domańskiego i Bohdana Gruchmana

Data wydarzenia: 
czwartek, 9 Maj, 2013 - 10:00

Konferencja naukowa  z okazji Jubileuszu 85-lecia urodzin Profesorów Ryszarda Domańskiego i Bohdana Gruchmana

"Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów" 9-10 maja 2013 r.

Honorowy patronat: J.M. Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. dr hab. Marian Gorynia

Organizatorzy: Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej UEP oraz Katedra Europeistyki UEP

Koszty uczestnictwa: Koszt uczestnictwa w Konferencji  - 300 PLN,. Organizatorzy nie pokrywają kosztów noclegu oraz przejazdów. Szczegółowe informacje dotyczące noclegów przekazane zostaną w terminie późniejszym.

Nr konta: 5410 9013 5900 0000 0035 0189 18, w tytule wpłaty należy wpisać hasło: "Konferencja Dynamika"

Sekretariat konferencji:

Dr hab. Arnold Bernaciak, Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań. E-mail: a.bernaciak@ue.poznan.pl, tel.: 618543414, 501076696

Dr Piotr Ebbig, Katedra Europeistyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań. E-mail: ebbig@wp.pl, tel,: 618543322, 695630266

Więcej informacji tutaj