Wspieranie idei sprawiedliwego handlu leży w interesie lokalnej społeczności

TytułWspieranie idei sprawiedliwego handlu leży w interesie lokalnej społeczności
Publication TypeNewspaper Article
Year of Publication2020
AuthorsMagdalena Śliwińska
NewspaperGazeta Prawna
Volume254 (5407)
SectionSamorząd i Administracja
PaginationB9
Issue Date30.12.2020
Type of Articlewywiad
Słowa kluczoweetyczny handel, Fair Trade, Sprawiedliwy Handel, zrównoważony handel
URLhttps://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/8055884,sliwinska-wolny-rynek-zrownowazony-handel-lokalna-spolecznosc-samorzady.html
Pełen tekst