Unia Europejska w obliczu strategicznych wyzwań „Quo vadis, Europo? O przyszłości UE z różnych perspektyw"

Data wydarzenia: 
czwartek, 20 Październik, 2016 - 09:30
Miejsce wydarzenia: 
Instytut Zachodni w Poznaniu

Zachodzące w ostatnim czasie procesy zarówno wewnątrz Unii Europejskiej (UE), jak i w jej bliższym i dalszym sąsiedztwie mają charakter bezprecedensowy w całej historii istnienia tej organizacji ze względu na ich skalę oraz kumulację. Obok dalszych zmagań z konsekwencjami kryzysu finansowego i przedłużającymi się oczekiwaniami na wyraźne ożywienie gospodarcze w samej UE, wskazać należy na takie problemy, jak np. rosnące zagrożenie terrorystyczne i potrzebę ściślejszej koordynacji działań w zakresie spraw wewnętrznych, politykę sankcji wobec Rosji, problemy gospodarcze w Chinach, zależność energetyczną UE i kwestie utworzenia unii energetycznej, rosnące nastroje eurosceptyczne itd. Szczególnego znaczenia nabrały dwie kwestie, tj. masowy napływ uchodźców i kryzy imigracyjny, a także ryzyko gospodarcze i polityczne związane z ewentualnym wyjściem Wielkiej Brytanii z UE.

Do tych problemów dodać należy coraz większe trudności w zakresie utrzymania tzw. europejskiej solidarności postrzeganej jako zdolność 28 państw do budowania jedności, w ramach której podejmowane są wspólne decyzje dotyczące konkretnych działań. To wszystko sprawia, że coraz częściej pojawiają się pytania na temat perspektyw pogłębienia bądź poszerzenia procesu integracji europejskiej, a także roli UE jako reprezentanta państw członkowskich na arenie międzynarodowej. Nie ulega wątpliwości, że dynamicznie zmieniająca się sytuacja polityczna i gospodarcza na świecie wymaga od UE podejmowania szybkich działań, które nie tylko odpowiedzą na bieżące potrzeby, ale również ukształtują dalekowzroczną politykę zdolną sprostać przyszłym wyzwaniom. Unia Europejska potrzebuje nowego strategicznego planu, który zapewni jej obywatelom bezpieczeństwo w wymiarze społeczno-gospodarczym i politycznym.

W tym kontekście niezwykle ważne staje się dostarczenie argumentów, popartych wiedzą teoretyczną i badaniami naukowymi, w dyskusji nad kierunkami działań podejmowanymi na poziomie państw członkowskich i całej UE. Przygotowywane artykuły będą koncentrować się wokół głównego celu, jakim jest zidentyfikowanie przyczyn wielu obecnych problemów UE oraz wskazanie rekomendacji dla decydentów na płaszczyźnie krajowej i europejskiej.

Więcej informacji na stronie: http://euro.ue.poznan.pl/konferencja