SKN Europe we Frontexie

2023-03-20 12:58

W dniu 8 marca br. członkowie SKN EUrope uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), które odbyło się w siedzibie Agencji, w Warszawie. W trakcie rozmowy, studenci mieli okazję zapoznać się z istotą działalności Agencji, jej misją oraz zaplanowanymi kierunkami rozwoju. Niezwykle cenne okazały się także rady i wskazówki dla osób zainteresowanych podjęciem pracy lub zdobyciem stażu w Agencji.

Share