Siła strukturalna przedsiębiorstw jako możliwy kierunek rozszerzania pojęcia pozycji dominującej w prawie konkurencji

TytułSiła strukturalna przedsiębiorstw jako możliwy kierunek rozszerzania pojęcia pozycji dominującej w prawie konkurencji
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2007
AuthorsMagdalena Śliwińska
JournalZeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej
Volume49
Start Page163
Pagination163-173
ISBN Number978-83-60906-04-0