PRZYSZŁOŚĆ EUROPY - pomysły studentów

2022-02-09 09:37

Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu włączyli się w unijną debatę na temat wyzwań i priorytetów Europy. W dniach 24-26.01.2022 r. w ramach wydarzenia „Studenci o przyszłości Europy” przeprowadzono spotkania pt.:
- Europa po pandemii – co dalej?
- Minimalna płaca na poziomie UE – czy to dobre rozwiązanie?
- Nowa perspektywa unijna a walka z COVID-19 na przykładzie Polski
- NextGeneration EU – walka z pandemią na poziomie UE
- Polityka młodzieżowa UE – szanse i zagrożenia
- European Green Deal – ambitne cele UE
Spotkania zostały zorganizowane w ramach trwającej od niemal roku Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Jest to wyjątkowa okazja dla obywateli UE, by podzielić się swoją wizją przyszłości Unii Europejskiej. Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska zobowiązały się wysłuchać Europejczyków i w ramach swoich kompetencji zastosować się do otrzymanych zaleceń.
W wydarzeniu uczestniczyło w sumie 127 studentów UEP, którzy wypracowali pomysły dotyczące funkcjonowania UE w przyszłości. Zaproponowano m.in.:
- zwiększenie świadomości ekologicznej wśród obywateli UE,
- zmniejszenie biurokracji w UE,
- skrócenie procesu decyzyjnego w UE,
- dofinansowanie oraz zwiększenie dostępności praktyk dla studentów,
- otwarcie miejsc do wypożyczenia sprzętu do nauki/pracy zdalnej,
- wprowadzenie obowiązkowych szczepień na poziomie UE oraz dodatkowych przywilejów dla osób zaszczepionych na COVID-19,
- wprowadzenie wsparcia psychologicznego dla obywateli UE,
- zwiększenie cyfrowych kompetencji społeczeństwa,
- wzmocnienie polityki zagranicznej UE (kierunek – Afryka).
Sprawozdania z przeprowadzonych spotkań jak i inne pomysły dotyczące funkcjonowania UE oraz informacje o Konferencji można znaleźć na stronie: https://futureu.europa.eu/?locale=pl
Wnioski z Konferencji i wskazówki w sprawie przyszłości Europy mają być gotowe wiosną 2022 r.
Wydarzenie „Studenci o przyszłości Europy” zostało zorganizowane przez Katedrę Europeistyki we współpracy z EUROPE DIRECT Poznań oraz Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.

Share