Pracownik Katedry członkiem zespołu ds. rozwoju obszarów wiejskich w Wielkopolsce

2017-07-11 20:30

Na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 czerwca 2017 r. Nr 265/17 pan dr Piotr Idczak z Katedry Europeistyki został powołany w skład Zespołu ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w województwie wielkopolskim.

Efektem prac zespołu będzie dokument, który będzie stanowił wkład do opracowywania nowych lub aktualizacji obecnych dokumentów strategicznych określających plan rozwoju województwa wielkopolskiego. Dokument ten będzie mógł być także wykorzystany do podkreślenia wymiaru terytorialnego "Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa do 2030 r., Paktu dla obszarów wiejskich" oraz programów współfinansowanych ze środków UE na następny okres programowania po 2020 roku. Prace prowadzone przez ten zespół wpiszą się całokształt działań mających na celu kształtowanie krajowych i wspólnotowych polityk oraz programów wsparcia w zakresie rozwoju regionalnego, rozwoju obszarów wiejskich oraz rozwoju gospodarki żywnościowej w kolejnej perspektywie finansowej.

Share