Nowa publikacja w czasopiśmie ONZ ECLAC/CEPAL

2023-03-06 23:27

Z przyjemnością informujemy, że w czasopiśmie wydawanym przez ONZ: UN ECLAC/ CEPAL Serie Seminarios y Conferencias nr 95 "Los desafíos de la planificación para el desarrollo en América Latina y el Caribe. Algoritmos, metodologías y experiencias" ukazał się artykuł autorstwa dr hab. Idy Musiałkowskiej, prof. UEP oraz dr. Piotra Idczaka pt. "Los proyectos JESSICA como catalizadores del desarrollo urbano sostenible en Polonia".

Artykuł był prezentowany na konferencji w siedzibie CEPAL w Santiago de Chile w 2018 r. i jest efektem projektu NCN.

Ze streszczeniemi i wnioskami można zapoznać się tutaj Pełen tekst zamieszczono tu

Share