Liderzy sprawiedliwego handlu

TytułLiderzy sprawiedliwego handlu
Publication TypeMagazine Article
Year of Publication2021
AuthorsMagdalena Śliwińska
MagazineRzeczpospolita
VolumeEkonomia & Rynek
PaginationA21
Date Published16.03.2021
Słowa kluczoweetyczny handel, Fair Trade, Sprawiedliwy Handel, zrównoważony handel