Konferencja 2015 - przyszłość UE

Konferencja 2015 - „Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości"

Konferencja odbyła 16 kwietnia 2015 r.

Połowa drugiej dekady XXI w. staje się okresem wielkich wyzwań, przed którymi staje Unia Europejska. Ich dynamika i skala sprawiają, że problemy, z jakimi musi się dzisiaj zmierzyć UE mają często charakter bezprecedensowy w całej historii istnienia tej organizacji. Zmieniająca się dynamicznie sytuacja polityczna i gospodarcza na świecie, w tym procesy zachodzące w ostatnim czasie u samych granic UE, wymagają podejmowania szeregu nowych działań przez państwa UE i zmierzenia się z nowymi wyzwaniami. Dodatkowo kryzys gospodarczy i przedłużające się oczekiwanie na wyraźne ożywienie gospodarcze w samej UE przyczyniają się do pojawienia się nowych zjawisk, takich jak rosnące nastroje antyeuropejskie i kryzys wewnętrznej solidarności. Zmieniająca się sytuacja wyraźnie uwydatnia także narastające problemy strukturalne w wymiarze gospodarczym i społecznym. W tym kontekście Unia Europejska stoi obecnie przed szeregiem strategicznych wyzwań w wymiarze politycznym, gospodarczym i społecznym.

Tematyka konferencji:

 - wyzwania polityczne i prawne
(m.in. dynamika procesów politycznych w UE, zarządzanie i przemiany instytucjonalne w Unii Europejskiej, wpływ zmian traktatowych na funkcjonowanie instytucji, kryzys solidarności w UE, rosnący eurosceptycyzm, sytuacja polityczna na świecie, rola prawa unijnego w integracji gospodarczej, politycznej i społecznej)
- wyzwania gospodarcze
(m.in. funkcjonowanie strefy euro, wzrost gospodarczy w krajach UE, strategia rozwoju UE na kolejne lata, Europa 2020, Unia Europejska wobec globalnych wyzwań gospodarczych)
- wyzwania społeczne
(m.in. wykluczenie społeczne, perspektywy młodego pokolenia, starzenie się społeczeństw w krajach UE, migracje).

Rada programowa konferencji

 • prof. dr hab. Ewa Małuszyńska (przewodnicząca)
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Zbigniew Czachór
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel
  Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Bohdan Gruchman
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Profesor Jean Monnet
 • dr Ewa Kaliszuk, prof. IBRKiK
  Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
 • prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. dr hab. Ewa Latoszek
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Mazur
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Edward Molendowski
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Ida Musialkowska
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Ewa Pancer-Cybulska
  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Program konferencji - pobierz

Galeria zdjęć - zobacz