KE na 15th International Conference of Contemporary Oncology 2024

2024-04-28 16:35

Dr hab. Ida Musiałkowska, prof. UEP, kierownik Katedry Europeistyki, została zaproszona do wygłoszenia wykładu i zorganizowania sesji pt. EUROPEAN HEALTH DATA INFRASTRUCTURES SUPPORTING CANCER RESEARCH AND CLINICAL OUTCOMES" na 15 International Conference of Contemporary Oncology, która odbyła się 17-20.04.2024 w formie wirtualnej.
W sesji wygłosiła wystąpienia pt. "Europe's Beating Cancer Plan. Implementation and challenges". Ponadto dwie pozostałe prezentacje przedstawili pracownicy Komisji Europejskiej, DG CNECT dr Szymon Bielecki (b. pracownik Katedry Europeistyki), który omówił inicjatywę 1+ Million Genomes initiative oraz Aleksandra Wesołowska programme officer zajmująca się "European Cancer Imaging initiative". Sesja cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników konferencji. Konferencja została zorganizowana przez: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Zakład Diagnostyki i Immunologii Nowotworów, Wielkopolskie Centrum Onkologii, Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Komitet Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN, we współpracy z Termedia, a kierownictwo naukowe sprawowali prof. Andrzej Mackiewicz i prof. Jacka Mackiewicz z UMP i WCO.
Program konferencji znajduje się pod linkiem:
https://www.termedia.pl/Konferencja-15th-International-Conference-of-Contemporary-PROGRAM-ENG,2217,29375.html

Share