Wybrane czynniki określające konkurencyjność regionów uczących się we Francji

TytułWybrane czynniki określające konkurencyjność regionów uczących się we Francji
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2011
AuthorsCzyżewska, D., & Ewa Ł.
JournalSamorząd Terytorialny
Volume3
Pagination28-42
Słowa kluczoweczynniki konkurencyjności regionalnej, Francja, region, region uczący się